Szanowni Państwo

Ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Finansów (DU 2019 poz. 816)  z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie kas rejestrujących oraz zmiana ustawy o VAT. obowiązujące od 1.05.2019 r.

W jaki sposób przepisy te dotyczą posiadaczy kas fiskalnych ?

Po pierwsze.

Każdy właściciel kasy fiskalnej musi zapoznać pracownika obsługującego kasę fiskalna  z zasadami ewidencji  na kasach i konsekwencjami nie przestrzegania tych zasad, czyli mówiąc krótko podpisać załącznik nr 1 do rozporządzenia, w dwóch egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron . ( Nie trzeba go zanosić do urzędu skarbowego, ponieważ takie pytania również padają ).

Obowiązek ten należy wykonać najpóźniej do dnia 31-05-2019

 

Po drugie .

Dotyczy to WSZYSTKICH  ( BEZ WYJĄTKU! )  którzy nabyli kasy przed 1 maja 2019 r. 

Zmieniła się matryca stawek podatku VAT, co z kolei w praktyce oznacza obowiązkowe przeprogramowanie wszystkich kas. W części kas będzie to tylko kolejność przyporządkowania stawek , ale w znacznej większości będzie wiązało się z przeprogramowaniem bazy towarowej zaprogramowanej w kasach

Zmiana ta musi zostać przeprowadzona najpóźniej do dnia 31-07-2019

 

Usługodawca nałożył obowiązek zmiany stawek na podatnika tj. właściciela kasy. Zdajemy sobie jednak sprawę , że większość z Państwa nie będzie w stanie tego  zrobić samodzielnie, w związku z tym będziemy świadczyć odpłatnie taką usługę.

Niestety nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego z Państwa indywidualnie,  dlatego zmiany te będziemy przeprowadzać w punkcie sprzedaży firmy ABP Computer tj. w Działdowie  przy ul. pocztowej 7.

Zapraszam od poniedziałku 27-05-2019 r. z kasami oraz książkami serwisowymi.