INTERNET WiFi lub LAN:

Rodzaj usługi Cena
Przeniesienie łącza bez wymiany urządzeń i okablowania 80zł
Przeniesienie łącza poza obręb lokalu z wymianą urządzeń i okablowania 99zł
Przejęcie uprawnień abonenckich – zmiana umowy brak opłat
Dojazd do klienta w przypadku awarii z winy klienta 50zł
Usunięcie awarii w przypadku awarii z winy klienta Ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju awarii i wymienianych urządzeń
Router bezprzewodowy + montaż i konfiguracja w lokalu klienta Cena routera + 50zł
Karta Ethernet (kablowa) 50zł
Instalacja systemu operacyjnego bez archiwizacji danych 100zł (+ transport 2zł kilometr)
Kabel UTP + 2 x wtyk RJ45 3 zł + 3 zł /[m] kabla
Wymiana anteny 2,4GHz ( yaga-tuba) – (uszkodzenie z winy klienta*) 150zł
Wymiana Access-Piont’a (uszkodzenie z winy klienta*) 150zł
Wymiana urządzenia odbiorczego 5GHz (uszkodzenie z winy klienta*) 200zł
Wymiana zasilacza 5-24V 40zł
Zewnętrzny adres IP 10zł/miesiąc
Zawieszenie Usługi na życzenie ( 10zł x ilość m-cy maksymalnie 6 m-cy ) 15zł
Opłata za utrzymanie Usługi Internetowej 10zł
Opłata aktywacyjna Bloki 199zł Domki 599zł
Opłata za pisemne wezwanie do zapłaty 15zł

INTERNET Światłowodowy:

Rodzaj usługi Cena
Opłata aktywacyjna 149zł
Kolejna Opłata aktywacyjna 350zł
Router WiFi Gigabit 199zł
Montaż i konfiguracja routera w lokalu klienta 50zł
Wymiana zasilacza 40zł
Zewnętrzny adres IP 10zł/miesiąc
Kabel UTP + 2 x wtyk RJ45 3 zł + 3 zł /[m] kabla
Nieuzasadnione wezwanie do usterki 150zł
Przejęcie uprawnień abonenckich – zmiana umowy 60zł
Opłata za pisemne wezwanie do zapłaty 19zł
Dezaktywacja usługi 60zł