Rodzaj usługi Cena
Przeniesienie łącza bez wymiany urządzeń i okablowania 50zł
Przeniesienie łącza poza obręb lokalu z wymianą urządzeń i okablowania 99zł
Przejęcie uprawnień abonenckich – zmiana umowy brak opłat
Dojazd do klienta w przypadku awarii z winy klienta 30zł
Usunięcie awarii w przypadku awarii z winy klienta Ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju awarii i wymienianych urządzeń
Gniazdo RJ45+ montaż w lokalu klienta 30zł + ilość gniazd x 1zł
Router bezprzewodowy + montaż i konfiguracja w lokalu klienta 99zł
Karta Ethernet (kablowa) 30zł
Karta bezprzewodowa 70zł
Instalacja systemu operacyjnego z transportem komputera od/do klienta + archiwizacja wskazanych przez klienta danych 100zł
Kabel UTP + 2 x wtyk RJ45 3 zł + 3 zł /[m] kabla
Wymiana anteny 2,4GHz ( yaga-tuba) – (uszkodzenie z winy klienta*) 99zł
Wymiana Access-Piont’a (uszkodzenie z winy klienta*) 99zł
Wymiana urządzenia odbiorczego 5GHz (uszkodzenie z winy klienta*) 99zł
Wymiana zasilacza 5-24V 30zł
Zewnętrzny adres IP 10zł/miesiąc
Zawieszenie Usługi na życzenie ( 10zł x ilość m-cy maksymalnie 6 m-cy ) 10zł
Opłata za utrzymanie Usługi Internetowej 10zł
Opłata aktywacyjna Bloki 99zł Domki 399zł
Opłata za pisemne wezwanie do zapłaty 15zł